Informacja CEIDG

sie.
30

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Posted By admin czytaj więcej

Wyróżnienia Wójta Gminy Dębowa Łąka za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

lp.
23

22 czerwca uczniowie z terenu Gminy Dębowa Łąka otrzymali wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Corocznie Wójt. Gminy Dębowa Łąka lek.wet Stanisław Szarowski wyróżnia tych, którzy angażują się w życie szkoły i z pasją osiągają bardzo dobre i celujące wyniki w nauce.

Posted By admin czytaj więcej

Festyn Rodzinny 2012

cz.
11

3 czerwca mieszkańcy Dębowej Łąki i okolicznych miejscowości uczestniczyli w tradycyjnym Festynie Rodzinnym. Jak co roku, odbył się on na terenie kompleksu pałacowo-parkowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące, który swoją malowniczością zawsze przyciąga wielu mieszkańców. Tak było i w tym roku, tym bardziej, że pogoda sprzyjała imprezom plenerowym.

Posted By admin czytaj więcej

Dotacja na likwidację azbestu

maj
28

Gmina Dębowa Łąka po raz pierwszy przystąpiła do programu likwidacji azbestu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Przyznana dotacja wyniesie ponad 33 tys. złotych. Dofinansowanie obejmie demontaż, utylizację i transport azbestu z pokryć dachowych na wysypisko odpadów szkodliwych.

Posted By admin czytaj więcej

Wiosenne ćwiczenia jednostek OSP

kw.
06

Wraz z nadejściem sezonu wiosennego rośnie liczba pożarów. 22 marca jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dębowa Łąka uczestniczyły w wiosennych ćwiczeniach zgrywających Gminnego Komendanta Straży Sławomira Szmytkowskiego w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną w Wąbrzeźnie.

Posted By admin czytaj więcej

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Obraz

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 8a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), uchwała Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1020 z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Nowa sala wiejska w Lipnicy

mrz.
26

Na terenie Lipnicy niedawno stanął nowy budynek. Realizowane jest tam bowiem kolejne zadanie inwestycyjne Gminy pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Lipnica”. W dniu 31.05.2011r. z Zarządem Województwa podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa wsi”.

Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej

Dowody wydane w 2002 r. tracą ważność!

mrz.
26

Wójt Gminy Dębowa Łąka przypomina, że w roku 2012 tracą ważność dowody osobiste wydane osobom dorosłym w 2002 r. oraz wydane osobom niepełnoletnim w 2007 r.

Posted By admin czytaj więcej

Pary na medal

mrz.
22

W piątek 10 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP. W tym roku sala była pełna - gościła aż 11 par. Wszystkim zaproszonym złożono gratulacje i najszczersze życzenia zdrowia i kolejnych szczęśliwych lat we dwoje.

Posted By admin czytaj więcej

"Na własne konto"

mrz.
21

W pierwszym tygodniu ferii grupa młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Dębowej Łące uczestniczyła w programie „Na własne konto”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Posted By admin czytaj więcej

Strony

Subscribe to Gmina Dębowa Łąka RSS