Ogłoszenie

li.
23

ObrazZMIANY W ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM OD 1 WRZEŚNIA 2013 r.

Posted By admin czytaj więcej

Ogłoszenie

li.
23

Obraz

OGŁOSZENIE - DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI POKRYĆ Z PŁYT AZBESTOWYCH

Posted By admin czytaj więcej

Zmiana wysokości składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne

li.
22

SKŁADKA ZDROWOTNA ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁY SPECJALNE ZMIENIA SIĘ OD 01.01.2014.

Posted By admin czytaj więcej

II Spływ Kajakowy

cz.
18

 RUSZAJ SIĘ Z NAMI PO ZDROWIE POZNAJĄC

POJEZIERZE BRODNICKIE

Klub Kreatywnych Kobiet oraz OSP Dębowa Łąka zapraszają do wzięcia udziału

Posted By admin czytaj więcej

Wyjazd do Krynicy Morskiej

cz.
18
   
 Wypad do Krynicy Morskiej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej

Informacja CEIDG

sie.
30

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Posted By admin czytaj więcej

Wyróżnienia Wójta Gminy Dębowa Łąka za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

lp.
23

22 czerwca uczniowie z terenu Gminy Dębowa Łąka otrzymali wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Corocznie Wójt. Gminy Dębowa Łąka lek.wet Stanisław Szarowski wyróżnia tych, którzy angażują się w życie szkoły i z pasją osiągają bardzo dobre i celujące wyniki w nauce.

Posted By admin czytaj więcej

Festyn Rodzinny 2012

cz.
11

3 czerwca mieszkańcy Dębowej Łąki i okolicznych miejscowości uczestniczyli w tradycyjnym Festynie Rodzinnym. Jak co roku, odbył się on na terenie kompleksu pałacowo-parkowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące, który swoją malowniczością zawsze przyciąga wielu mieszkańców. Tak było i w tym roku, tym bardziej, że pogoda sprzyjała imprezom plenerowym.

Posted By admin czytaj więcej

Dotacja na likwidację azbestu

maj
28

Gmina Dębowa Łąka po raz pierwszy przystąpiła do programu likwidacji azbestu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Przyznana dotacja wyniesie ponad 33 tys. złotych. Dofinansowanie obejmie demontaż, utylizację i transport azbestu z pokryć dachowych na wysypisko odpadów szkodliwych.

Posted By admin czytaj więcej

Wiosenne ćwiczenia jednostek OSP

kw.
06

Wraz z nadejściem sezonu wiosennego rośnie liczba pożarów. 22 marca jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dębowa Łąka uczestniczyły w wiosennych ćwiczeniach zgrywających Gminnego Komendanta Straży Sławomira Szmytkowskiego w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną w Wąbrzeźnie.

Posted By admin czytaj więcej

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Obraz

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 8a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), uchwała Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1020 z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Nowa sala wiejska w Lipnicy

mrz.
26

Na terenie Lipnicy niedawno stanął nowy budynek. Realizowane jest tam bowiem kolejne zadanie inwestycyjne Gminy pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Lipnica”. W dniu 31.05.2011r. z Zarządem Województwa podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa wsi”.

Posted By admin czytaj więcej

Strony

Subscribe to Gmina Dębowa Łąka RSS