KAGANEK

Informacje związane z projektem KAGANEK

   W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum w Zespole Szkół w Dębowej Łące realizowany jest projekt "Kaganek", który skierowany jest do uczniów ze szkół wiejskich, mających utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i rozwijających.
   W lutym odbyła się rekrutacja uczniów do grup projektowych.
   W ramach zajęć wyrównawczych realizowane są następujące zajęcia:

  • język niemiecki,
  • język angielski,
  • fizyka,
  • matematyka,
  • geografia,
  • chemia z biologią.

   W ramach zajęć rozwiajających w projekcie realizowane są:

  • zajęcia matematyczno - fizyczne,
  • zajęcia z programowania (ICT),
  • zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej,
  • zajęcia obejmujące ścieżkę historyczno - regionalną.

   Ponadto dla uczniów klas III gimnazjum prowadzone sa zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, dotyczące wyboru dalszych kierunków kształcenia.
   Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie biorą udział w zajęciach.
   W ramach projektu zapalanowano także wycieczki edukacyjne w celu realizacji ścieżki ekologicznej i historycznej, a także wyjazdy do teatru i opery.
   Dzięki projektowi "Kaganek" poszerzyła się oferta zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Dębowej Łące. Zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, ICT.

   Zapytania ofertowe:
  Oferty proszę przesyłać na: kaganek@ugdl.pl

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>