Centrum rekreacyjno - sportowe w Dębowej Łące

Obraz

Utworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dębowa Łąka etap- I

 

Projekt współfinansowany w oparcie o umowę nr WS-I-W.052.9.9.477.2013 00064-6930-UM0230009/13 zawartą w dniu 6 września 2013 r. w Toruniu, w ramach działania 413  "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  

 

W dniu 30.04.2014r. odbyło się przekazanie gruntów, na których powstać ma nowe boisko sportowe. W przekazaniu udział wziął Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, oraz przedstawiciele Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowo – Produkcyjnego MURABET , ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub Dobrzyń.      

Dnia 08.05.2014r. Firma MURABET przystąpiła do prac ziemnych.

Koszt robót budowlanych wyżej wymienionej inwestycji wyniesie : 245 262,00 zł

W ramach robót wykonane zostaną :

1.  Plac utwardzony z nawierzchni trawiastej – boisko do piłki nożnej o powierzchni 1800,00m2, o wymiarach 60m x 30 m, wyposażone w bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5,00 m x 2,00 m, wykonane z owalnego profilu aluminiowego. Boisko wyposażone zostało również w oznaczenia, takie jak linie, oraz punkty karne.  

2. Piłko chwyty – o wysokości 6 metrów, składające się z siatki ochronnej, zestawu elementów montażowych siatek ochronnych, słupków stalowych oraz stopy fundamentu o wymiarach szer. 0,4m x dł.1,2m x wys.1,0 m. 

3. Bieżnia – czterotorowa o długości całkowitej 110m i szerokości toru 1,22m. Cała bieżnia obudowana zostanie krawężnikiem chodnikowym bez spoinowania w celu odprowadzania wody z bieżni na teren zielony.  Łączna powierzchnia bieżni wyniesie 554,40 m2.

4. Skocznia w dal – składająca się z zeskoczni oraz bieżni zeskoczni. W skład zeskoczni wchodzić będzie : górna warstwa piasku płukanego, dolna warstwa podbudowy, grunt rodzimy. Zeskocznia obudowana zostanie balikami drewnianymi, oraz krawężnikiem chodnikowym. Bieżnia zeskoczni składać się będzie z identycznej konstrukcji co bieżnia. Przed zeskocznią na bieżni w odległości 1 m znajdować się będzie deska odbicia z matą gumową. Łączna powierzchnia skoczni wyniesie 44,70 m2. 

5. Pole do pchnięcia kulą – wykonane zostanie z betonu opasanego metalowym pierścieniem o okręgu fi 2,135 m.  Całe pole składać się będzie z następujących warstw: górna warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego, dolna warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego, warstwa odsączająca z piasku, grunt nośny. Próg rzutni wykonany będzie z balika drewnianego o wym. 10cm x 11,4 cm oraz długości po łuku 122cm.  Łączna powierzchnia rzutni wyniesie 3,58 m2.  

6. Teren rekreacyjny wyposażony zostanie również w : trzy kosze na śmieci metalowe o poj. 45 l i wysokości 1,1 m oraz dwadzieścia jeden ławek na stelażu betonowym bez oparcia o wymiarach 1,80 m x 0,37 m, o wysokości 0,45m. Siedziska ławek wykonane zostaną z drzewa zaimpregnowanego na bazie naturalnych olejów i wosków.

Zdj.1. Obszar na którym powstanie nowe boisko sportowe.

Obraz

Zdj.2. Obszar na którym powstanie nowe boisko sportowe

Obraz

Zdj.3. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Dębowej Łące, oraz Przedstawiciele firmy MURABET.

Obraz

Zdj.4. Przedstawiciele acheter viagra en ligne Urzędu Gminy w Dębowej Łące, oraz Przedstawiciele firmy MURABET, w trakcie przekazania gruntów pod inwestycję.  

Obraz

Zdj.5. Firma MURABET podczas prac. 

Obraz

Zdj.6. Firma MURABET podczas prac. 

Obraz

Zdj.7. Plan zagospodarowania terenu.

Obraz