Zaproszenie - OWES

Obraz

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ


 

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

 

Oferujemy:

  • Doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i księgowości, marketingu.

  • Szkolenia dostarczające wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

  • Wizyty studyjne mające na celu zapoznanie z dobrymi praktykami.

  • Możliwość bezpłatnego korzystania z sali dla potrzeb tworzących się lub działających spółdzielni i organizacji.

 

Usługi specjalistyczne:

  • Prawne –  związane z postępowaniem rejestracyjnym w KRS, w tym ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego, itp.

  • Księgowe i finansowo-kadrowe – zatrudnianie pracowników, weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej, itp.

  • Marketingowe – doradztwo marketingowe obejmujące opracowanie merytoryczne m.in. ulotek, stron internetowych, filmów.

  • Doradztwo biznesowe – pomoc w przygotowaniu biznes planu i analizy finansowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych, planowanie i organizacja pracy.

 

Ponadto:

Newsletter - możesz otrzymywać od nas cotygodniowe informacje o funduszach na finansowanie działań organizacji.

 

Katalog produktów to możliwość promocji Twojej organizacji w Internecie

http://odpowiedzialnezakupy.pl

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Brodnicka 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

(Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) I piętro, pok. Nr 6

tel. 690 960 917, 56 621-97-39

e-mail: owes@tlok.pl

https://www.facebook.com/oweskowalewo