Ogłoszenie

Obraz

OGŁOSZENIE - DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI POKRYĆ Z PŁYT AZBESTOWYCH

 

    Urząd Gminy w Dębowej Łące achat cialis informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji pokryć dachowych z płyt azbestowych. W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie zainteresowanych osób do Urzędu Gminy w Dębowej Łące, pokój nr 10 do pana Michała Zasadowskiego w terminie do końca stycznia 2014 roku w celu ujęcia do dofinansowania w roku 2014. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów zdjęcia, przewozu oraz utylizacji płyt abzestowych. Pozostałe koszty związane z wymianą pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku. Uczestnik programu zobowiązany jest zrealizować inwestycję do końca października 2014 roku.