Zbiornik wodny w Dębowej Łące.

      Zbiornik wodny w Dębowej Łące.

ObrazJedną z tegorocznych inwestycji Gminy Dębowej Łąka jest „Rekultywacja zbiornika wodnego w Dębowej Łące wraz z budową zaplecza przeciwpożarowego w celu walki z pożarami oraz likwidacji poważnych    awarii zagrażających środowisku naturalnemu i neutralizacji zagrożeń ekologicznych”.W przetargu startowały na wykonanie inwestycji dwie firmy, wygrana firma z ofertą 79 319,31 zł, a szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 84 000,00 zł. Gmina otrzymała dotację na przedsięwzięcie w wysokości 40 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pracę rozpoczynają się w dniu 07.06.2013 r. Inwestycja polega na wydobyciu urobku, pogłębieniu zbiornika, wyrównaniu terenu wokół zbiornika a także na zdemontowaniu istniejącej studni betonowej. Wykonana będzie również studnia ssawna, schody skarpowe oraz ogrodzenie.


Obraz

Obraz