Projekt PROMYCZEKNabór dzieci do punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) i

Gminie Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)       Stowarzyszenie „Nasza Gmina” razem z Partnerami Gminą Wąbrzeźno i Gminą Dębowa Łąka rozpoczyna od 01.09.2013 roku realizacje projektu pt: „Promyczek”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie ogłoszonym w 2012 r.  przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt ten jest odpowiedzią na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach gmin wiejskich.

W ramach projektu powstanie sześć 5-cio godzinnych punktów przedszkolnych działające od poniedziałku do piątku w miejscowościach Jarantowice, Zieleń, Wałycz, Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo. Każde z punktów przedszkolnych przyjmie maksymalnie 15 dzieci w wieku 3-4 lat. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit miejsc pierwszeństwo mają: 1) dzieci rodziców korzystających z opieki pomocy społecznej, 2) dzieci z rodzin wielodzietnych, 3) dzieci pochodzące z rodzin bezrobotnych, 4) dzieci rodziców niepełnosprawnych. Będą prowadzone listy rezerwowe. Punkty przedszkolne będą nieodpłatne.

Dzieci zostaną objęte edukacją przedszkolną przez: nauczyciela prowadzącego, pomoc nauczyciela, logopedę, pedagoga i nauczycieli języka angielskiego oraz rytmiki. W projekcie planowane są spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci i rodziców. Artyści będą odwiedzać dzieci w punktach przedszkolnych.

Praca nauczycieli będzie wspomagana i nadzorowana przez doradcę metodycznego.
W punktach przedszkolnych realizowana będzie podstawa programowa.
Jednym z priorytetów projektu jest współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość współtworzenia z nauczycielem scenariuszy wybranych zajęć oraz planowania imprez dla dzieci.

Zgłoszenia dzieci do przedszkoli będą przyjmowane od 1 sierpnia do 20 sierpnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pokój nr 103, tel.: 56 687 75 50 lub 56 687 75 48 oraz na terenie Gminy Dębowa Łąka w planowanych Punktach Przedszkolnych w Dębowej Łące, Wielkich Radowiskach oraz  Łobdowie.

Dokumenty do pobrania:

Zapytania ofertowe:
kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>