Jak segregujemy odpady?

 

Pojemnik żółty

  

(tworzywo sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe)

Wrzucamy:

otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach, mleku, opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach, kubki po produktach mlecznych, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po owocach, opakowania tetra pak (np. po mleku), puszki po artykułach spożywczych,

inne metale,

 Nie wrzucamy:

butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, styropianu, tekstyliów, butelek z jakąkolwiek zawartością, puszek po farbach, lakierach, opakowań po aerozolach, lekach, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, worków po nawozach, kiszonce itp., pampersów.

 Pojemnik zielony

 

(szkło kolorowe i bezbarwne)

 Wrzucamy:

 czyste szklane: butelki po napojach, słoiki po dżemach, marynatach, mogą być zarówno całe, jak i potłuczone,

 Nie wrzucamy:

żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła budowlanego ( szkła okienne, szkło zbrojone), ekranów, kineskopów, szyb samochodowych, luksferów (pustaków szklanych), luster, szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych z zawartością, ceramiki ( porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

 

Pojemnik brązowy

 

(bioodpady)

 Wrzucamy:

 odpady zielone z ogrodu, skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi, odpady domowe (kuchenne), obierki po ziemniakach, skórkę po bananie i mandarynce, mięso, resztki obiadu, chleb, skorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie

 Nie wrzucamy:

ziemi, popiołu, pampersów, tekstyliów, plastiku,  szkła

 

Pojemnik niebieski

 

(papier, tektura)

Wrzucamy:

czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, ulotki, książki, czysty nie zatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, torby i worki papierowe, stare sprawdziany, zeszyty

 Nie wrzucamy:

tłustego i zabrudzonego papieru, apieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, mrożonkach, torebek plastikowych, kalki, folii.

Do zielonego pojemnika na odpady komunalne wrzucamy pozostałe odpady komunalne nie dające się segregować oraz popiół.

Pozostałe odpady podlegające segregacji:

  • Przeterminowane leki - przekazujemy do apteki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

  • Zużyte baterie i akumulatory – gromadzimy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej lub przekazujemy do punktu ich sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazujemy do punktu ich sprzedaży, do punktu selektywnego zbierania odpadów lub oddajemy przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą Urząd Gminy przeprowadzi dwa razy w roku.

 

  • Chemikalia oraz zużyte opony – przekazujemy do punktu ich sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

  • Meble i odpady wielkogabarytowe - przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpadów lub oddajemy przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą Urząd Gminy przeprowadzi dwa razy w roku.

 

  • Odpady budowlane i rozbiórkowe:
  • pochodzące z prowadzonych drobnych prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpadów
  • inne niż wyżej wymienione – na ich wywóz składamy dodatkowe zamówienie u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Usługa ta będzie płatna.

 

  • Tekstylia i odzież - przekazujemy do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

UWAGA:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) świadczyć będzie usługi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00 .  PSZOK znajdować się będzie w miejscowości Niedźwiedź (przy składowisku odpadów), uruchomiony zostanie w dniu 1 sierpnia 2013r.