Informacja z dnia 06.08.2019r. w sprawie suszy

Wójt Gminy Dębowa Łąka w związku z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informuje, iż na terenie Gminy Dębowa Łąka wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne - susza dla upraw takich jak : kukurydza na ziarno oraz kukurydza na kiszonkę na glebach kategorii I tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty. Rolnicy posiadający w/w uprawy na wskazanych glebach mogą składać wniosek suszowy do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, pokój nr 10 lub sekretariat w terminie do dnia 26.08.2019r. Wniosek dostępny jest pod poniższym linkiem.

http://www.debowalaka.bip.net.pl/?a=4533