I sesja Rady Gminy

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Dębowej Łące. Była to pierwsza sesja w nowej kadencji.


Na Sesję przybyli zaproszeni goście, Prezes Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem, Dyrektorzy Szkół, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej a także Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.


Pani Katarzyna Melerska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z Zastępcą – Panem Mateuszem Rutkowskim wręczyła wybranemu Wójtowi oraz Radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.


Pierwszym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Jan Maciejewski. Wybrano również zastępcę. Funkcję tę objął Pan Adam Macikowski.


Radni podjęli również uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy tj.:
–    Komisji Rewizyjnej,
–    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
–    Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji,
–    Komisji  Budżetu, Rolnictwa i Budownictwa.

Po ukonstytuowaniu się Rada Gminy w najbliższym czasie podejmie pracę nad budżetem Gminy na rok 2019. Będą to jedne z najważniejszych uchwał ponieważ w ten sposób zostaną zaplanowane środki na realizację ważnych dla Gminy inwestycji.


W załączeniu przedstawiam listę inwestycji do zrealizowania w 2019 r.