Dożynki Gminno - Parafialne 2018

Sierpień to dla rolników nie tylko okres wzmożonej, ciężkiej pracy w polu, ale także czas zabawy, bo przecież obfite plony tradycyjnie trzeba uczcić dożynkami. To piękne, staropolskie święto, jest zarówno ukoronowaniem całorocznej pracy rolników, jak i ich największą uroczystością, hucznie obchodzoną we wszystkich, nawet tych najmniejszych, polskich wsiach.

W dniu 26 sierpnia wszystkie sołectwa z terenu Gminy Dębowa Łąka świętowały wspólnie w miejscowości Wielkie Pułkowo na tradycyjnych dożynkach gminno-parafialnych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną na placu przy świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie, którą odprawił ks. Piotr Rutkowski – Proboszcz Parafii p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie.


Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski powitał wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Pan Stefan Borkowicz- Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Golubiu- Dobrzyniu, Pan Jerzy Wenderlich- znany dziennikarz i polityk, Pan Krzysztof Maćkiewicz- Starosta Powiatu Wąbrzeskiego, Pani Bożena Szpryniecka- Wicestarosta Powiatu Wąbrzeskiego, a także Wójtowie z gmin sąsiadujących, księża z parafii w Gminie Dębowa Łąka oraz mieszkańcy Gminy Dębowa Łąka.

 Starostowie dożynek Beata Lubińska i Józef Nelkowski złożyli dary z tegorocznych plonów na ręce Wójta Gminy, który wyraził uznanie dla ciężkiej pracy rolników i dziękował za trud i wysiłek wkładany co dzień w pielęgnowanie gospodarstw oraz upraw.


Gospodarze dożynek podzielili się tradycyjnie wypieczonym chlebem z włodarzem gminy, a także z mieszkańcami.

Zgodnie z tradycją jednym z głównych punktów programu było ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie uczestniczyło 9 wieńców, wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, jak również i mieszkańców sołectw. W związku z faktem, iż sołectwo Karczewo należy do Parafii p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie również, to sołectwo brało udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Najpiękniejszym wieńcem w kategorii tradycyjnej okazał się wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Wielkie Pułkowo, na zwycięzcę w kategorii wieńców współczesnych komisja wytypowała wieniec zrobiony przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkich Radowiskach.

Tego dnia Wójt Stanisław Szarowski wręczył również dyplomy laureatom tegorocznej edycji konkursu „Piękna Zagroda”.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łobdowie. Występom artystycznym, jak co roku towarzyszyły bogato zastawione stoły, gdzie można było skosztować specjałów tradycyjnej kuchni oraz słodkości, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Pułkowa oraz pozostałe Koła Gospodyń z terenu Gminy Dębowa Łąka.

Biesiadowano do późnych godzin nocnych przy muzyce w wykonaniu lokalnego zespołu muzycznego .

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych sponsorzy wsparli organizację Dożynek Gminno- Parafialnych, za co organizatorzy serdecznie dziękują.