Informacja z GOPS

Terminy składania wniosków

 

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dębowej Łące

informuje, że 

od 1 lipca 2018r. będzie możliwość elektronicznego składania

wniosków na:

świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

świadczenie dobry start (300 zł wyprawki). 

Wnioski można składać za pomocą systemów

bankowości elektronicznej i systemu Emp@tia.

 Ponadto informujemy, że

wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można będzie składać 

dopiero od 1 sierpnia 2018r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące, 

87-207 Dębowa Łąka 38, pokój nr 1.