Wizyta studyjna do Wioski Mydlarskiej i Parku Linowego w Górznie

Poniżej zamieszczamy informację w LGD Wąbrzeźno:

Dzień dobry,

informuję, że w dniu 27 czerwca organizujemy szkolenie wyjazdowe pn. „ABC pozarządowego biznesu - ekonomia społeczna w praktyce”. Szkolenie ma formę wizyty studyjnej do Wioski Mydlarskiej i Parku Linowego, które prowadzone są przez spółdzielnię socjalną „Teodoryk” w Górznie.

Nadrzędnym celem szkolenia jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej przyczyniających się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój ekonomii społecznej w oparciu o funkcjonowanie spółdzielni socjalnej.

Projekt adresowany jest do społeczników:  radnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych lub podmiotów nieformalnych, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na terenie Miasta Wąbrzeźna oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać zgłoszenia w terminie 18 - 22 czerwca 2018 r. bezpośrednio w Biurze LGD lub przesłać drogą elektroniczną na adres: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl.

Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W załączeniu:

1)  Regulamin Rekrutacji uczestników szkolenia;

2)  Karta zgłoszeniowa;

3)  Program szkolenia.

--
Łączę Pozdrowienia
Maciej Rataj Dyrektor Biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 12/1   tel. 56 687 75 35>