Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Wójt Gminy Dębowa Łąka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach miszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Poniżej treść ogłoszenia oraz wniosek o dofinansowanie

Ogłoszenie (pdf)

Wniosek (format pdf)

Wniosek (format doc)