Realizacja projektu "Aktywna Tablica"

Projekt Rządowy „Aktywna Tablica”


      Gmina Dębowa Łąka w roku 2017 wzięła udział w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”


 W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne do trzech szkół za łączną kwotę 46.184,50 zł z czego ze środków zewnętrznych pozyskano 36.947,60 zł , wkład własny Gminy w wysokości 9.236,90 zł. tj:


1.    Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące wydano 17.399,97 zł i zakupiono:
  a.    Tablica interaktywna Promethean ActivBoard 10Touch 78 DryEas – 3 sztuki,
  b.    Projektor OPTOME X340, - 3 sztuki,
  c.    Głośniki MANTA SPK9 16x. – 3 sztuki

2.    Szkoła Podstawowa w Łobdowie wydano 12.000,02 zł i zakupiono:
  a.    Monitor interaktywny Promethean ActivPanel i-Series 65 – 1 sztuka,
  b.    Projektor EPSON EB-670 – 1 sztuka.

3.    Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach wydano 16.784,51 zł i zakupiono:

  a.    Tablica interaktywna Promethean 78 z projektorem ultrakrótkoogniskowym BENQ MX8080 – 2 sztuki,
  b.    Głośniki do tablicy interaktywnej – 2 sztuki.


Zakupione pomoce dydaktyczne zapewnią wysoką jakość edukacji w szkołach, umożliwią powszechną dostępność do technologii cyfrowej, która będzie sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.