Zaproszenie projekt "Aktywna Młodzież"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
 • Indywidualny Plan Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
 • 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.
Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W załączniku dołączamy także ulotkę
Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Liczba miejsc ograniczona!

 

Z poważaniem, Zespół Akademii Biznesu MDDP
Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30

biuro@aktywnamlodziez.com.pl
www.aktywnamlodziez.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz       
REGULAMIN PROJEKTU - pobierz