Uroczystość patriotyczno - religijna

  Pomnik Pomordowanych w Kurkocinie

W dniu 10 września 2017r. przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie odbyła się uroczytość patriotyczno - religijna zorganizowana przez Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wójta Gminy Dębowa Łąka, Radę Gminy oraz Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Kurkocinie. Montaż słowno - muzyczny przygotowany został przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łobdowie pod kierownictwem nauczycieli natomiast ceremonię poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Dębowa Łąka - Pan Stanisław Szarowski, który podkreślił jak ważne jest kultywowanie pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Następnie odprawiona została Msza święta w intencji poległych i pomordowanych we wszystkich miejscach kaźni a także na frontach II wojny światowej. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod Pomnikiem a harcerze zapalili znicze.