Informacja z dnia 08.09.2017

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o planowanej realizacji zadania pod nazwą : "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km, w obrębach geodezyjnych : Wielkie Radowiska cz. dz. nr 125 i 39 oraz Niedźwiedź cz. dz. nr 63". Realizacja zadania możliwa jest dzięki podpisaniu umowy nr UM-RW.7152.1.161.2017 w dniu 18 maja 2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka. Województwo realizując wspólnie z Gminą w/w zadanie przeznacza środki z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzące z tytuły wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do wysokości 86 500,00 zł. Gotowa jest już dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonana przez Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski oraz wybrany inspektor nadzoru, również Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia. Ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót budowlanych. 

Zdj. 1 Fragment drogi przeznaczonej do modernizacji 

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>