Nagrody Wójta Gminy Dębowa Łąka

Obraz

 

  Zdjęcia z rozdania nagród
  Wójta Gminy Dębowa Łąka - 12.06.2017.

W poniedziałek 12 czerwca Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski spotkał się z  najlepszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Łobdowie, Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach oraz Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Dębowej Łące oraz z ich Rodzicami w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące na uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród książkowych za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, godne reprezentowanie szkoły i działalność na jej rzecz oraz wyniki sportowe.
Nagrody Wójta Gminy Dębowa Łąka przyznawane są uczniom za wytężoną a przede wszystkim systematyczną pracę w ciągu całego roku szkolnego. Jak podkreśla Pan S. Szarowski – Wójt Gminy- nagrody mają stanowić szczególne wyróżnienie. Dlatego ważne jest aby nauczyciele typując kandydatów do nagród oceniali całokształt pracy uczniów oraz ich postawę na przestrzeni całego roku szkolnego  -  a nie tylko w ostatnich miesiącach w czasie których daje się często zauważyć zwiększoną mobilizację.
W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Łąka – Pan Jan Maciejewski oraz Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Dębowa Łąka.
Nagrody zostały wręczone łącznie 18 uczniom szkół podstawowych i 7 uczniom gimnazjum.
Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla wszystkich zebranych.

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>