Nagrody Wójta Gminy Dębowa Łąka

Obraz

 

  Zdjęcia z rozdania nagród
  Wójta Gminy Dębowa Łąka - 12.06.2017.

W poniedziałek 12 czerwca Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski spotkał się z  najlepszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Łobdowie, Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach oraz Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Dębowej Łące oraz z ich Rodzicami w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące na uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród książkowych za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, godne reprezentowanie szkoły i działalność na jej rzecz oraz wyniki sportowe.
Nagrody Wójta Gminy Dębowa Łąka przyznawane są uczniom za wytężoną a przede wszystkim systematyczną pracę w ciągu całego roku szkolnego. Jak podkreśla Pan S. Szarowski – Wójt Gminy- nagrody mają stanowić szczególne wyróżnienie. Dlatego ważne jest aby nauczyciele typując kandydatów do nagród oceniali całokształt pracy uczniów oraz ich postawę na przestrzeni całego roku szkolnego  -  a nie tylko w ostatnich miesiącach w czasie których daje się często zauważyć zwiększoną mobilizację.
W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Łąka – Pan Jan Maciejewski oraz Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Dębowa Łąka.
Nagrody zostały wręczone łącznie 18 uczniom szkół podstawowych i 7 uczniom gimnazjum.
Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla wszystkich zebranych.