Informacja

Obraz


Nowy pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące.

Nowy pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące. Druhowie z Dębowej Łąki cieszą się z zakupu fabrycznie nowego samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń na podwoziu  Kamaza 43502. Auto wyposażone zostało m.in. w zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów wody + środek pianotwórczy, kabinę dla 6 osób, autopompę oraz dodatkowe oświetlenie. W wyniku przeprowadzonego przetargu dostawcą samochodu została firma AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. Łączna cena samochodu pożarniczego wyniosła 637 100,72 zł brutto. Środki na zakup pojazdu pozyskane zostały m.in z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. oraz budżetu Gminy. Kamaz 43502 zastąpi w jednostce pochodzącego z lat 80 Jelcza, który najprawdopodobniej zostanie przekazany do jednej z mniejszych jednostek na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Zakup nowego pojazdu pożarniczego pozytywnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowa Łąka jak i również na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, gdyż jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.