Informacja

Obraz


Nowy pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące.

Nowy pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące. Druhowie z Dębowej Łąki cieszą się z zakupu fabrycznie nowego samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń na podwoziu  Kamaza 43502. Auto wyposażone zostało m.in. w zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów wody + środek pianotwórczy, kabinę dla 6 osób, autopompę oraz dodatkowe oświetlenie. W wyniku przeprowadzonego przetargu dostawcą samochodu została firma AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. Łączna cena samochodu pożarniczego wyniosła 637 100,72 zł brutto. Środki na zakup pojazdu pozyskane zostały m.in z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. oraz budżetu Gminy. Kamaz 43502 zastąpi w jednostce pochodzącego z lat 80 Jelcza, który najprawdopodobniej zostanie przekazany do jednej z mniejszych jednostek na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Zakup nowego pojazdu pożarniczego pozytywnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowa Łąka jak i również na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, gdyż jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>