Ogłoszenie

Obraz

    Ogłoszenie

dotyczące likwidacji pokryć dachowych z płyt azbeztowych z terenu Gminy Dębowa Łąka.

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji pokryć dachowych z płyt azbestowych. W związku z powyższym prosi https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-prix/ się o zgłaszanie zainteresowanych osób do Urzędu Gminy w Dębowej Łące, pokój nr 10 do pana Michała Zasadowskiego w terminie do 31.12.2016r. w celu ujęcia do dofinansowania w roku 2017. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów zdjęcia, przewozu oraz utylizacji płyt azbestowych. Pozostałe koszty związane z wymianą pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku. Uczestnik programu zobowiązany jest zrealizować inwestycję do końca września 2017 roku.