Spotkanie

Obraz

Spotkanie w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka w sprawie odnawialnych źródeł energii

(kolektory słoneczne, panele fotowoltaniczne, pompy ciepła).

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka w związku z planowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na IV kwartał 2016 roku naborem wniosków w konkursie „Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informuje, iż w dniu :

 

15.11.2016r. ( wtorek ) o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy ( sala konferencyjna ) odbędzie się spotkanie dotyczące w/w działania. Gmina Dębowa Łąka zamierza aplikować o dofinansowanie budowy mikroinstalacji w obiektach gminnych oraz o ile będzie zainteresowanie mieszkańców gminy również w ich obiektach mieszkalnych.

W konkursie jest przewidziana możliwość realizowania tzw. „projektów parasolowych”, w których beneficjentem jest Gmina a użytkownikami instalacji są jej mieszkańcy. Wkład własny mieszkańców to 15-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Urządzenia zakupione i zainstalowane w obiektach mieszkańców przechodzą na ich własność po 5 latach użytkowania. Przez okres trwałości projektu formalnie właścicielem ich jest Gmina.

Z uwagi na to, iż nie został jeszcze opublikowany Regulamin konkursu warunki uczestnictwa określone zostały w oparciu o informacje zamieszczone w innych dokumentach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego. Kryteria dr. ehttps://www.ohnerezeptfreikauf.com/uk/does-size-matter/ uczestnictwa i oceny wniosków, które będą określone w Regulaminie konkursu mogą spowodować konieczność modyfikacji warunków uczestnictwa mieszkańców w projekcie.    

Przewidywane warunki uczestnictwa w projekcie,  planowany zakres projektu oraz ankieta którą prosimy przynieść uzupełnioną na spotkanie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ugdl.pl  oraz  w siedzibie Urzędu Gminy.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy na spotkaniu w celu omówienia szczegółów z firmą doradczą.

Załączone dokumenty:

Informacja o spotkaniu.

Przewidywane warunki uczestnictwa.

Ankieta