Ogłoszenie

Obraz


 Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

 

Na terenie województwa kujawsko - pomorskiego zostało umieszczone narzędzie informatyczne pod nazwą "Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce".
Mieszkańcy Gminy Dębowa Łąka mogą umieszczać na mapie swoje spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych negatywnych zjawisk, które chcieliby przekazac policji.

Logowanie odbywa się poprzez stronę: http://cialisfrance24.com www.kujawsko-pomorskie.policja.gov.pl

lub:  http://mapy.geoportal.gov.pl/iMaplite/KMZBPublic.html (należy zanzanczyć polecenie :otwórz stronę)

Informacja uzyskana z Komendy Powiatowej Policji.