Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Dębowej Łące

Projekt współfinansowany w opraciu o umowę partnerską Nr UM ES 431.1.423.2011

zawartą 15 czerwca 2011 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 25.11.2011 r. spisano umowę Nr 272.10.2011 z wybranym Wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Budowlano Inżynieryjnym „SANMEL” Sp. z o.o. ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica , w drodze przetargu nieograniczonego.

Koszt w/w robót budowlanych wyniesie według cena ryczałtowej brutto 3.500.588,84 zł Prace zostały rozpoczęte w miesiącu grudniu 2011 r. i są kontynuowane a zgodnie z w/w umową zaplanowano ich zakończenie do 30.11.2012 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

SALA SPORTOWA

Długość................................................................................................. 38,30 m

Szerokość ............................................................................................. 24,80 m

Wysokość ............................................................................................. 11,25 m

Powierzchnia zabudowy...................................................................... 1 268,14 m2

Powierzchnia użytkowa....................................................................... 864,80 m2

Kubatura .............................................................................................. 11 813,81 m3

ZAPLECZE SOCJALNE

Długość................................................................................................. 23,25 m

Szerokość ............................................................................................. 13,69 m

Wysokość ............................................................................................. 7,62 m

Powierzchnia zabudowy...................................................................... 318,30 m2

Powierzchnia użytkowa....................................................................... 342,33 m2

Kubatura .............................................................................................. 2 226,80 m3

Opis technologiczny, sanitarny i bhp

W budynku hali sportowej znajdują się:

- hala sportowa, w której będą odbywały się lekcje z wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne (treningi) oraz zawody sportowe.

- zaplecze socjalne:

1/ korytarz

2/ 3 szatnie

3/ 2 sanitariaty

4/ toaleta dla niepełnosprawnych

5/ sanitariat męski ogólnodostępny

6/ sanitariat damski ogólnodostępny

7/ pomieszczenie dla trenera i nauczyciela

8/ magazyn

9/ pomieszczenie techniczne

Hala sportowa będzie posiadać wszystkie media techniczne takie jak : woda, energia, kanalizacja.

Etapy realizacji – od grudnia 2011 roku.

Dalsze etapy realizacji inwestycji od 1 marca do 16 kwietnia 2012 roku.