UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO - RELIGIJNA W KURKOCINIE

Obraz11 września 2016 r. odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna przy Pomniku Pomordowanych w Kurkocinie.

 

Wrzesień to miesiąc wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji odbywają się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z lat 1939-1945 r.

            W Gminie Dębowa Łąka, w sołectwie Kurkocin pod Pomnikiem ku Czci Pomordowanych i Poległych w czasie II wojny światowej odbyły się w dniu 11 września 2016 r. uroczystości patriotyczno - religijne.

Organizatorami tej Ceremonii byłi Wójt Gminy Dębowa Łąka – lek wet. Stanisław Szarowski, Proboszcz Parafii w Kurkocinie – ksiądz Piotr Rutkowski oraz Przewodnicząca Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Pani Zuzanna Dembska.

Na uroczystość przybyli zaproszeni Goście – Samorządowcy z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, Szefowie i Przedstawiciele Służb Powiatowych, Komendanci i Poczty Sztandarowe jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowa Łąka, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele i uczniowie oraz mieszkańcy.

Uroczystość prowadziła pani Bogumiła Frankiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach.

Pani Dyrektor rozpoczęła ceremonię witając zaproszonych Gości i przybyłych mieszkańców w imieniu Pana Stanisława Szarowskiego – Wójta Gminy Dębowa Łąka, następnie Wójt Gminy wygłosił krótkie przemówienie okolicznościowe polecając pamięci młodych pokoleń i zebranych osób tamte tragiczne wydarzenia.

Członkowie 66 Drużyny Harcerskiej z Wielkich Radowisk pod kierunkiem druha drużynowego – ks. Wiesława Michlewicza oraz druhny przybocznej Agnieszki Galczewskiej przygotowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.

Odbyła się również Msza św. ku czci Pomordowanych i Poległych w czasie II wojny św. Mszę św. celebrował ksiądz proboszcz Piotr Rutkowski, który przybył konno w mundurze ułana 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.

Po Mszy św. zaproszeni Goście, Delegacje ze Szkół z terenu Gminy, delegacje z Sołectw Gminy Dębowa Łąka oraz Przedstawiciele Organizacji działających na terenie Gminy złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych w Kurkocinie.

Była to żywa lekcja historii upamiętniająca męczeństwo Polaków w czasie II wojny światowej.