ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU

Obraz


Rejon Dystrybucji w Brodnicy informuje, że:

- w dniu 20.10.2015 w godzinach od 8:30 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Niedźwiedź 4, 5.

- w dniu 20.10.2015 w godzinach od 8:30 do 10:00 oraz w godzinach od 13:30 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Wielkie Radowiska 9; Niedźwiedź 1, 2, 3, 4, 5, 6(PGR), 7, Wysypisko, Wysypisko BIOGAZ, Farma Wiatrowa Niedźwiedź, Feliksowo PGR, Kurkocin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wielkie Pułkowo 5.

- w dniu 20.10.2015 w godzinach od 10:30 do 13:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Głodowo PGR, obwód 100.

- w dniu 22.10.2015 w godzinach od 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Małe Pułkowo 3.

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.