Włącz się w przygotowanie strategii LGD Ziemia Wąbrzeska…

   Konsultacje społeczne - Nowa Lokalna Strategia RozwojuFundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO (LGD) od lipca rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno.

Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru; w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

 

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Dębowa Łąka odbędzie się w dniu 23 września 2015r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy, w Sali posiedzeń.

Spotkanie poświęcone będzie następujących zagadnieniom:

1.     

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;                                                             

2.     

Efektywność wdrożenia LSR przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wieczno w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;                                

3.     

Konsultacje społeczne - Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska:                                                      

a)     

Analiza SWOT;                                              

b)     

Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;                                                                

c)     

Identyfikacja grup docelowych strategii.   

 

W załączeniu:

Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych  w gminach planowanych do objęcia LSR

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020