ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU

Obraz


Rejon Dystrybucji w Brodnicy informuje, że:

- w dniu 10.09.2015 w godzinach od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Wielkie Radowiska 9, obwód 200.

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.