ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU

Obraz


Rejon Dystrybucji w Brodnicy informuje, że:

- w dniu 09.06.2015 w godzinach od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Małe Pułkowo 5,

- w dniu 12.06.2015 w godzinach od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Wielkie Radowiska 8.

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.