Informacje z Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie

Obraz


Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie będzie pełnił dodatkowe dyżury.


W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2014, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych w ostatnich dniach składania zeznań Urząd będzie pełnił dodatkowe dyżury:

29 kwietnia (środa):

- czas pracy urzędu 715 -1515

- dyżur 1515 - 1800(przyjmowanie zeznań PIT)

- kasa  czynna 730 - 1700

30 kwietnia  (czwartek) :

- czas pracy urzędu 715 – 1800

- dyżur 1515 - 1800 (przyjmowanie zeznań PIT)

- kasa czynna 730 - 1700

 

Uprzejmie przypomina się, że urząd jest czynny codziennie w godzinach 715 - 1515 , a w poniedziałki           w godzinach 715 - 1800 (dyżur od 1515 do 1800).  Kasa czynna codziennie w godzinach 730 - 1430.  Informacje telefoniczne: 56 689 05 07; 56 689 05 08; 56 689 05 02.

 

W celu uniknięcia najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania druków zeznań rocznych prosi się o zwrócenie szczególnej uwagi na :

-  podawanie numeru rachunku bankowego na zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 (nie należy go wpisywać w części „Inne informacje” zeznania). W przypadku braku aktualnego rachunku bankowego nadpłata będzie zwrócona za pośrednictwem poczty, po potrąceniu opłaty pocztowej,

-  prawidłowe wpisanie identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) : numer PESEL wpisują osoby, które w 2014 roku : nie prowadziły działalności gospodarczej, nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika). Osoby, które nie spełniają chociażby jednego z powyższych warunków wpisują NIP.

-   składanie podpisów pod wypełnionym zeznaniem.

 

Ponadto informuje się, że wpłaty należnego podatku można dokonywać  urzędu lub na rachunek bankowy  NBP O/O Bydgoszcz 33 1010 1078 0016 9022 2300 0000.

 

 

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

w WĄBRZEŹNIE