Ogłoszenie

Obraz

    Dofinansowanie do likwidacji

    pokryć dachowych z płyt azbestowych

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji pokryć dachowych z płyt azbestowych. W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie zainteresowanych osób do Urzędu Gminy w Dębowej Łące, pokój nr 10 do pana Michała Zasadowskiego w terminie do 15.01.2015r. w celu ujęcia do dofinansowania w roku 2015. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów zdjęcia, przewozu oraz utylizacji płyt azbestowych. Pozostałe koszty związane z wymianą pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku. Uczestnik programu zobowiązany jest zrealizować inwestycję do końca września 2015 roku.

- Ogłoszenie