Projekt Promyczek - Rekrutacja 2014/2015Nabór dzieci do punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) i

Gminie Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)      Stowarzyszenie „Nasza Gmina”  od 1 do 22 sierpnia 2014 prowadzi rekrutację do punktów przedszkolnych działających w Dębowej Łące, Wielkich Radowiskach http://24cialisitalia.com/ i Łobdowie (gmina Dębowa Łąka) oraz Jarantowicach, Zieleniu i Wałyczu (gmina Wąbrzeźno) prowadzonych w ramach projektu pt. „Promyczek”.


Każdy punkt przedszkolny przyjmie dzieci w wieku 3-4 lat (ukończony 3 rok życia) zamieszkujących teren gminy Wąbrzeźno lub Dębowej Łąki.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit miejsc pierwszeństwo mają:            dzieci rodziców korzystających z opieki pomocy społecznej, dzieci z rodzin wielodzietnych,  dzieci pochodzące z rodzin bezrobotnych, dzieci rodziców niepełnosprawnych. Punkty przedszkolne są nieodpłatne. Dzieci uczęszczające obecnie do punktu przedszkolnego mają zapewnione w nim miejsce pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji.

Punkty przedszkolne są czynne 5 godzin dziennie.
Dzieci w punkcie mają zapewnioną opiekę i zajęcia prowadzone przez nauczyciela prowadzącego, pomoc nauczyciela, logopedę, pedagoga i nauczycieli języka angielskiego oraz rytmiki. W punktach przedszkolnych odbywają się spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci i rodziców. Praca nauczycieli wspomagana jest i nadzorowana przez doradcę metodycznego.
W punktach realizowana jest podstawa programowa. Jednym z priorytetów projektu jest współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość współtworzenia z nauczycielem scenariuszy wybranych zajęć oraz planowania imprez dla dzieci.

Zgłoszenia dzieci do punktów przedszkolnych będą przyjmowane od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2014 r.

Gmina Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) w biurze projektu Myśliwiec 3; 87-200 Wąbrzeźno w godz. 7:30- 13:00 tel.: 514-963-976.

Gmina Dębowa Łąka- Łobdowo i Wielkie Radowiska w szkołach, Dębowa Łąka w sekretariacie Urzędu Gminy.

Dokumenty do pobrania: