Projekt Promyczek - Rekrutacja 2014/2015Nabór dzieci do punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) i

Gminie Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)      Stowarzyszenie „Nasza Gmina”  od 1 do 22 sierpnia 2014 prowadzi rekrutację do punktów przedszkolnych działających w Dębowej Łące, Wielkich Radowiskach http://24cialisitalia.com/ i Łobdowie (gmina Dębowa Łąka) oraz Jarantowicach, Zieleniu i Wałyczu (gmina Wąbrzeźno) prowadzonych w ramach projektu pt. „Promyczek”.


Każdy punkt przedszkolny przyjmie dzieci w wieku 3-4 lat (ukończony 3 rok życia) zamieszkujących teren gminy Wąbrzeźno lub Dębowej Łąki.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit miejsc pierwszeństwo mają:            dzieci rodziców korzystających z opieki pomocy społecznej, dzieci z rodzin wielodzietnych,  dzieci pochodzące z rodzin bezrobotnych, dzieci rodziców niepełnosprawnych. Punkty przedszkolne są nieodpłatne. Dzieci uczęszczające obecnie do punktu przedszkolnego mają zapewnione w nim miejsce pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji.

Punkty przedszkolne są czynne 5 godzin dziennie.
Dzieci w punkcie mają zapewnioną opiekę i zajęcia prowadzone przez nauczyciela prowadzącego, pomoc nauczyciela, logopedę, pedagoga i nauczycieli języka angielskiego oraz rytmiki. W punktach przedszkolnych odbywają się spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci i rodziców. Praca nauczycieli wspomagana jest i nadzorowana przez doradcę metodycznego.
W punktach realizowana jest podstawa programowa. Jednym z priorytetów projektu jest współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość współtworzenia z nauczycielem scenariuszy wybranych zajęć oraz planowania imprez dla dzieci.

Zgłoszenia dzieci do punktów przedszkolnych będą przyjmowane od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2014 r.

Gmina Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) w biurze projektu Myśliwiec 3; 87-200 Wąbrzeźno w godz. 7:30- 13:00 tel.: 514-963-976.

Gmina Dębowa Łąka- Łobdowo i Wielkie Radowiska w szkołach, Dębowa Łąka w sekretariacie Urzędu Gminy.

Dokumenty do pobrania:

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>